Atleet/coach M. van Schaik

Constaterende
Dat de winter op komst is en als gevolg daarvan en van de laatste regels in de veiligheidsregio de straten leger en ook natter zijn,
er daarnaast geen georganiseerde (amateur)wedstrijden en/of evenementen op korte termijn te verwachten zijn, maar er wel meer duuratleten op de weg te lijken komen,
tevens constaterende dat eerder afgelaste wedstrijden en/of evenementen een tegoed aan toekomstige wedstrijdopties hebben opgeleverd;

Op basis van bovenstaande overwegende
dat er wel degelijk nieuwe plannen gemaakt zouden moeten en kunnen worden,
dat het lichaam en de geest sterk neigen naar een winterslaap door het te voeden met spijzen en andere prikkels (dan normaal),
en tot slot overwegende dat er en passant een plezierige nevenactiviteit is ontwikkeld in het begeleiden van anderen in de duursport (ook wel ‘het verkopen van bananen’),

roept op tot
het nemen van zijn gemak in fysieke en mentale zin met betrekking tot het samenstellen van een eigen duursportprogramma (ook wel ‘fruitschaal’) voor het komende seizoen,
zich voorts verder en vaker in te zetten voor anderen (in de duursport) door ruimere openingstijden van de Bananenwinkel te hanteren
en gaat over tot de orde van de dag (ook op het gemak).

Contact

Direct contact kan natuurlijk ook. Via sms of door te bellen. Ik heb ook Signal, geen Whatsapp.